Borostyánkőút klaszter bemutatása

Köszöntő

Zalalövőn 2011. május 7-én megalakult a Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter 20 taggal. Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter célja a Zalalövő térségében működő vállalkozások tartós együttműködésének megteremtése, a térség gazdasági fejlődése, a helyi lakosság számára munkahelyteremtés, a képzett fiatalok helyben maradásának elősegítése, egy élhetőbb környezet kialakítása.

E projekt keretében fontos szerepet kap a nyilvánosság, az információszolgáltatás minden érdeklődő számára. Ezen rendszeresen megjelenő kiadvány ezt a célt szolgálja.

Rövid távú célok: A klaszter szervezetének megerősítése, a tagokkal való kapcsolattartás erősítése, új tagok szervezése, illetve a pályázati projekt feladatainak megvalósítása is. Rövid távú cél továbbá újabb források bevonása, hogy a klaszter szervezete működőképes legyen, képes legyen új szolgáltatásokat kifejleszteni.

Közép távú célok: Klaszterszolgáltatások kialakítása, elsősorban az innováció területén, valamint a KKV-k versenyképességét erősítő területeken, azaz bővüljön a klaszter szolgáltatási palettája, a közös szolgáltatások iránti keresletre épüljenek a klaszter közös szolgáltatásai.

Hosszú távú célok:

  • A klasztertag KKV-k versenyképességének javítása
  • A klasztertag-vállalatok piaci alapon sikeres együttműködést valósítsanak meg a klaszter, mint gazdasági hálózati szerveződés keretében,
  • A nemzetközi üzleti, piaci kapcsolatok fejlesztése
  • A klasztertag-vállalatok fejlődése eredményeképpen javuljon a régió jövedelemtermelő képessége is.

A megalakult klaszter munkaszervezete a Gondoskodás Alapítvány.

http://www.borostyanklaszter.hu/bemutatas